SMK VIETNAM. Máy in mã vạch, Zebra, Honeywell, tem nhãn mã vạch, tem nhãn màu, thẻ treo, túi giấy, hộp giấy, giấy in bill, dịch vụ quảng cáo marketing web.