Máy in tem nhãn Novexx XLP 50x (Label Printer) Là dòng máy in thay thế cho Model Avery AP 5.4, oòng máy in tem nhãn Novexx XLP 50X là…