Máy Quét Dữ Liệu Scanmarker Digital Highlighter

Không lo nhập dữ liệu dài dòng, máy quét dữ liệu Scanmarker Digital Highlighter giúp việc nhập liệu dễ dàng hơn bao giờ hết trực tiếp vào máy tính, điện thoại, máy tính bảng

GET PRODUCTIVE. USE SCANMARKER

Tiết kiệm thời gian – SAVE TIME

Dữ liệu được nhập như đánh máy nhưng Bút quét dữ liệu Scanmarker nhanh hơn gấp 30 lần – Types like your keyboard – but 30 times faster.

dịch ngôn ngữ – TRANSLATE

Bút quét dữ liệu Scanmarker chuyển đổi hơn 40 ngôn ngữ – Instant translation into over 40 languages.

linh hoạt – VERSATILE

Máy quét dữ liệu quét những đoạn văn bạn có thể chỉnh sửa được – Scans editable text directly into your device

Đọc văn bản – READ ALOUD

Tính năng đọc văn bản khi quét – Listen to the text while scanning.

 

Scan and edit your notes on the go. Scanmarker Air features an ultra-portable design – scan wirelessly via Bluetooth connection to your computer, smartphone or tablet.